Prace w toku!

Praca nad efektami w filmie trwa, już niedługo wyjdzie szydło z wora i okaże się cóż to za dziwo :)

Tymczasem zdradzam jak fajny klimat da się uzyskać w niejednym pomieszczeniu za pomocą
worków na śmieci i lasotaśmy :) Stare, dobre studenckie metody :)